Para her şeydir diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır

Para her şeydir diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır!

Bu ülkenin atasözlerine veya marka olmuş deyimlerine devam ediyoruz.

Bu günkü sözümüz; “Parasız adam gereksiz adam”.

Birçok kaynağa başvurduk “Parasız adam gereksiz adam” diye bir deyim yok, var olan “Parasız adam şerefsiz adam” biz bu deyimi hoş görmedik ve bildiğimizi yazdık.

Dünyayı kişisel menfaatleri doğrultusunda yaşayabilen insan olduğunu iddia eden iki ayaklı varlıkların dost edinme de öngördükleri ölçüdür, bu para denilen şey.

Parasının çokluğundan mütevellit beynini tatile gönderdiğinden dolayı mideden düşünen iki ayaklı yaratıkların her şeyi yaparım sandıkları güç, erk.

Biri eğer hayatında paraya özel bir önem veriyorsa, çevresindeki insanların da parasal güce sahip olmasını ister-ki bu insanlardan faydalanabilsin veya tam tersi parasal güce sahip olmamasını ister, onları rahat kullanabilsin.

Parasız kaldıklarında kendilerini çırılçıplak kalmış gibi hisseden, bu hisleri korkuya neden olan, parasız kalınca da arkadaşsız dostsuz kalınacağını sanan (genellikle de öyle olurlar), ve bu atasözünü icat eden mahlûkatlar için söylenmiş bir deyim olma ihtimali oldukça yüksek.

Parasızlık ile kastedilen ise; Toplumsal ve kişisel kimliğini pekiştirememek, geliştirememek kısacası otorite olamayıp, ne kadar parası var ise kendini toplumun o kadarlık üyesi olarak kabul ettirmesi için gerekli olan ekonomik şartların var olmaması demekmiş.

Para kazanmanın meziyet olduğu tüketim toplumu kapitalizm için ele aldığımızda bu söz ile sadece bir durum tespiti yapılıyor. Eğer “para kazanamayan adam gereksiz adamdır” denseydi; elbette bu rekabetin olduğu kapitalist düzenin mantığı için, ‘aklını kullanamamak’ adına rahatsız edici bir söz olurdu. Ancak: “Para parayı çeker” atasözü de bu ülkenin değil mi?

İyi niyetli bir bakış açısıyla, asıl eleştiri, çok daha farklı: buradaki hedef kesim, tek başına toplumun alt tabakası değil, çok daha geniş çerçevede, bütün bir toplum ve bu topluma ait değer yargıları: yani “orta katman” başka bir deyimle “küçük burjuva” ahlakı.
Bu ikiyüzlü ahlak, bir yandan toplumun üst kademesini ödüllendirip, onu ihya ederken, öbür taraftan toplumun çoğunluğunu oluşturan orta gelir seviyesine (esnaf, memur, müdür, küçük işletmeci vs vs) dâhil olan gurubun hayat tarzını tüketen, tükettiği içinse sürekli koruyarak, onu adeta önemsiyor gözükerek ödüllendirir.

Bu gurup paralı olduğunu göstermek için evlerde eskimemiş eşyalarını gereksiz yere değişir, “Onun şunu var da benim niye yok”lar başlar. Yine gereksiz yere arabalar değiştirirler, lakin öyle gün olur ki arabaya koyacak benzin bulunamaz. Yine de o meşhur atasözünü şiar edinmişlerdir; Gereksiz adam olunmamalıdır!

En bilinen örneklerden birini verelim: orta sınıf küçük burjuva ahlakı, görünüşte tek eşliliği savunur. Tersini yapanlara cezai muide’leri vardır. Öyle ki en ağır yaptırımlar uygulanır. Oysa her şey tam tersidir, aldatılan kişi bile arkadaşlarına, kapı komşusuna fısır fısır kocasına diğer kadınların nasıl iç çekerek baktığını öve öve bitiremez. Kocasının nasıl cazip biri olduğunun ispatı içindedir. Kocasının geceleri kendine sırtını dönüp yatmasının duyulmasından korktuğu için tam aksine cinselliğiyle birkaç kadını aynı anda idare etmesiyle övünerek kendinin ne kadar şanslı olduğunu ispata çalışır. Toplumun diğer bireyleri için de durum farklı değildir. Örneğin arkadaşlar, içten içe birbirlerinin eşlerine imrenir, onları kıskanırlar. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Malumunuz, “parasız adam gereksiz adamdır sözü” ile “bireyi” ilişkilendirmeye çalıştığımızda, aslında bu sözü söyleyenin şu çığlığını duymamamız mümkün değil.

Ey benim uyuyan, uyudukça derin rüyalar gören insancıklarım! Kurduğunuz hayaller içinde yaşadığınız hayat boştur, geleceği yoktur, yanlıştır, hatalıdır. Onurla geçirdiğinizi zannettiğiniz mutlu bir ömür değil tam tersine, onursuzlukla boğulduğunuz zaman dilimidir! Sahtekârlıklarla, Namussuzluklarla dolu bu ikiyüzlü toplum ahlakının sizi etkilemesine izin vermeyin.

Gerçek hayat bu değildir! “Nasıl olsa geçiniyorum iyi kötü musluğum damlıyor” diyerek, hırsızların, namussuzların, arsızların sizi bu sefilliğe mahkûm eden iblislerin ekmeğine yağ sürmeyin.

Malınızın, paranızın, ömrünüzün, hayallerinizin, çocuklarınızın geleceğinin çalınmasına göz yummayın!

Uyumayın, hesap sorun, itiraz edin. Yeter artık, kendinizi hapsettiğiniz küçük dünyalarınızdan dışarı çıkın. Ferah içinde, insan gibi yaşayın! Şerefli ve gerekli yaşayın!” demek istemektedir. Ya da ben öyle anlıyorum.

Günün sözü; “para her şeydir diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır”
benjamin franklin.

050207Arşiv yazıları