Sudan çıktıktan sonra 2 gün yaşayan istilacı midye Türkiye’de

Bitlis sınırları içerisinde bulunan Aygır Gölü’nde Rusya kökenli ‘zebra midye’ adı verilen kabuklu bir canlı türü görüldü. Bilim insanlarının “Hayatı boyunca 1 milyon üreyebilme kapasitesiyle istilacı bir tür” olduğunu söylediği, ‘zebra midye’ sudan çıkarıldığında dahi 1-2 gün yaşamaya devam edebilmektedir.

CHP Milletvekili Levent Gök, Meclise konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Gök verdiği önergede şunları dile getirdi:
“Bitlis sınırları içerisinde bulunan Aygır Gölü’nde Rusya kökenli zebra midye adı verilen bir canlı türü görülmeye başlanmıştır. Hayatı boyunca 1 milyon üreyebilme kapasitesiyle istilacı bir tür olan zebra midye sudan çıkarıldığında dahi 1-2 gün aralığında yaşamaya devam edebilmektedir. Bu türün Van Gölü havzasına yayılmasının çok büyük bir ekosistem dengesizliğine sebep olacağını belirten bilim insanları, Türkiye’nin başka bölgelerindeki baraj ve HES lerde de sözü geçen canlının büyük tehlike yarattığının altını çizmektedirler.

Bu bilgiler ışığında:
Zebra midye Türkiye’de ilk ne zaman ve hangi bölgede görülmüştür?
Bu istilacı türle mücadele konusunda alınmış önlemler nelerdir? Aygır Gölü’ndeki varlığının sona erdirilmesi konusunda hangi çalışmalar yürütülmektedir?
Van Gölü Havzası ve benzeri kapalı ekosistemleri zebra midye ve benzeri canlı türlerinden korumak için yapılan çalışmalar nelerdir? Tehlike altında görülen ekosistemleri açıklar mısınız?
2002 – 2018 yılları arasında Türkiye’de görülen istilacı ve zararlı canlı türleri nelerdir? Süre içerisinde dengesi bozulan veya kaybedilen ekosistemleri açıklar mısınız?”

Yeni Soluk

Köşe İsmi

Önceki Haber

Ankara’da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi