Mühürsüz oylar artık serbest, sandık başkanları AKP’li!

AKP’nin mühürsüz oyları bundan böyle geçerli sayacak, sandık görevlilerinin sadece AKP’li memurlar olmasını sağlayacak düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda saatler süren görüşmelerle onaylandı.

AKP, dün akşam saatlerinde başlayan Meclis görüşmeleri sonrası hazırladığı “ittifak” düzenlemesini Meclis’ten geçirmeyi başardı.

Maddelerin tamamı AKP’li ve MHP’li vekillerin kullandığı oylarla sabaha kadar onaylandı…

soL’un haberine göre, AKP’nin Meclis’te istediği düzenlemeyi elini kolunu sallayarak yaptığını gösteren bir başka hamle olarak kayıtlara geçen ittifak düzenlemesinde yer alan maddeler, seçimde yapılacak olası hileleri şimdiden garanti altına alıyor.

Düzenleme kapsamında onaylanan sadece üç madde bile (düzenlemede tam 26 madde yer alıyor), nasıl bir hamleyle karşı karşıya olunduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

MÜHÜRSÜZ ZARFLAR ARTIK GEÇERLİ OLACAK!

MADDE 9- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin dördüncü fıkrasında üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Zarfların ilçe seçim kurulunun mührüne ilaveten sandık kurulu tarafından da mühürlenmesi, sahte zarf kullanımını önlemek için alınan ilave bir güvenlik tedbiridir. Ancak sandık kurullarının zaman zaman sehven zarfları mühürlemedikleri görülmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, zarfların sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş zarfların geçerli sayılmasına istikrarlı bir şekilde karar vermektedir.

Dördüncü fıkranın son cümlesinde yapılan değişiklikle, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılacağı hükme bağlanmaktadır.

SANDIK BAŞKANLARI SADECE AKP’Lİ OLACAK!

MADDE 3- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut düzenlemedeki iyi ün yapmış kişiler kavramının afakî niteliği ve bu kişilerin belirlenmesindeki güçlük nedeniyle, uygulamada sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Teklifle, birlikte yapılan seçimlerde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesi ve seçim ittifakı müessesesine yer verilerek sandık sonuç tutanaklarına işlenecek bilgilerde değişiklik yapılması sebebiyle, oy kullandırma ve sayım döküm işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaması için bu işlemlerin daha nitelikli ve liyakatli kişilerce yapılması gerekmektedir. Bu hususlar nazara alınarak, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından belirlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.

Düzenlemeyle, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınarak ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi, ilçe seçim kurulu başkanının bu kamu görevlileri arasından ad çekmek suretiyle, ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanının iki katı sayıda kamu görevlisini tespit etmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirlemesi hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, sandık kurulu başkanının görevine gelmemesi halinde, yerine hangi üyenin başkanlık edeceği düzenlenmektedir.

HİLELERİ GİZLEME ADIMI: AYNI BİNADAKİLER FARKLI SANDIKLARA

MADDE 1- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, ilçe seçim kurulunca sandık bölgesine ayırma işlemi yapılırken Anayasada yer alan seçimin serbestliği ve gizli oy ilkesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde aynı binada oturan seçmenlerin hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine imkân tanınmaktadır.

298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Yüksek Seçim Kuruluna bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirleme görevi verildiğinden, maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Yeni Soluk

Köşe İsmi

Önceki Haber

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Akdeniz’de yeni bir Afganistan oluşturulmamalı