İBB'de resmi verileri güvenceye aldıran genelgeye mahkemeden durdurma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla resmi verileri güvenceye aldıran genelge mahkeme kararıyla durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ndeki güvenlik amaçlı veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik talebine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

MAHKEME KARARI

Mahkemenin kararında, “uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği” hatırlatılarak, “Olayda iptali talep edilen işlem konıu itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan; davalının birinci savunması ile aşağıdaki ara kararına yanıt alındıktan veya savunma ve ara kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne” ifadeleri yer aldı.

Ara karar bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:
-Dava konusu işlemle yapılmak istenen, “Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalama” işinin hangi sebepten kaynaklandığının açıklanmasının,
-Elektronik veri tabanında inceleme şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi dışında ayrıca “elektronik veri tabanının ve alt yapısının kopyalanmasına” niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının,
-Dava konusu işleme sebep teşkil edebilecek; Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı açıklanarak varsa buna ilişkin bilgi ve belgelerin,
-Dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine

Önceki Haber

Kask numaraları tespit edilmesine rağmen polisler Emniyet'te kayıtlı çıkmadı