“Cumhuriyet Ekonomisi’nin Öyküsü” 4. Baskı Yaptı!

1916 doğumlu, ‘asırlık çınar’ Cahit Kayra’nın üç ciltlik kaynak eseri “Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü”nün ilk cildi olan “Devletçilik-Altın Yıllar (1923-1950) 4. baskı yaptı…

Türkiye’ye ekonomi alanında büyük hizmetler vermiş olan ve Maliye Müfettişliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere birçok görevlerde bulunan Cahit Kayra, ülkemiz tarihindeki önemli süreçlere ilişkin bilimsel deliller, sağlam kanıtlar ve araştırmalarla kitaplar hazırlıyor.
Kayra, Tarihçi Kitabevi’nden çıkan ve 3 ciltten oluşan “Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü” adlı kaynak eserinde 1923’ten günümüze ekonominin öyküsünü bütün hatlarıyla gözler önüne seriyor.

Serinin ilk cildi 1923-1950 dönemi incelendi ve “Devletçilik-Altın Yıllar” adıyla yayınlandı.

İkinci ciltte 1950-1980 dönemi “Karma Ekonomi-Doğrular, Yanlışlar, Umutlar”, üçüncü ciltte ise yakın geçmişimiz; “1980-2013 Tüketim Ekonomisi-Küreselleşme” adıyla okuyucuya sunuldu. 

4. Baskı Yaptı!
Cahit Kayra’nın üç ciltlik kaynak eseri “Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü”nün ilk cildi olan “Devletçilik-Altın Yıllar (1923-1950) 4. baskı yaptı.
Bu ciltte 1923-1950 arası dönem inceleniyor. “Devletçilik” başlıklı cildin altbaşlığı “Altın Yıllar: Bozkırdaki Mucize”. Kayra, Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Parti’nin iktidara gelişine dek geçen dönemde izlenen ekonomi politikalarını anlatıyor.

Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü Aldı
Türkiye’nin siyasal, sosyal yaşamının neredeyse tamamına tanıklık etmiş olan Kayra, devlet hizmetinde çalıştığı yıllarda ekonomi ve maliye konulu sorunları içeren çalışmalarının, müfettişlikten edindiği çalışma disiplininin deyim yerindeyse hakkını bu eserinde fazlasıyla veriyor.
90 yıllık süreci, ekonomi, ticaret, maliyeyle birlikte yalın bir şekilde yansıtıyor.
Yaşanan olayları özlü bir anlatımla bizlere sunuyor.
Cahit Kayra’nın bu dev eserinin ilk cildi “Altın Yıllar” 2013 yılı ‘Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görülmüştü.

‘Televole İktisatçıları’na Dersler
Gerçek bir başucu kitabı niteliğinde olan çalışmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun nasıl da yedi düvele karşı verilen bir antiemperyalist savaş ve ülkede gerçekleşen aydınlanma devrimiyle başarıldığını anlatıyor. Hem insan yetiştiren, hem fabrika kuran, hem köye yol götüren, hem bataklıkları ağaçlandıran, hem bilim ve sanat insanlarının önünü açan Cumhuriyet mucizesinin ekonomik boyutunu ortaya koyuyor. Kayra aynı zamanda da Cumhuriyet’in birikimini, emeğini, alınterini “babalar gibi satmakla” övünenlere, her biri birer destan olan KİT’lerin “adlarını tarihten silmekle” gurur duyanlara, büyüme ile kalkınma arasındaki farkı bilmeyen sözde ekonomi profesörlerine, ‘televole iktisatçıları’na adeta ders veriyor.

Yeni Soluk

Köşe İsmi

Önceki Haber

İnsani paylaşım öğretmeni görevinden etti!