Belediyecilere çamur atıyorlar(!)

Bu ülkede boş konuşmak sudan ucuzdur.

Parayla pulla alınmaz.

Ağzı olan konuşmayı bilen herkesin her daim yaptığı yegâne ve de biricik şeydir boş konuşmak!

Buna kimileri eleştiri, kimileri tenkit, kimileri ise suçlama der.

Eleştirmek, kolaydır. Genellikle bu yolu tercih ederiz!

Futboldan anlamayız; futbolcuyu, antrenörü eleştiririz.

Sanattan anlamayız; sanatçıyı eleştiririz.

Yemek pişirmeyi bilmez; aşçıyı eleştiririz.

Siyasetten anlamaz; siyasetçiyi elettiririz.

Eh nede olsa biz bu ülkenin insanıyız!

En çok konuşulan konulardan biride belediyelerdir.

Önüne gelenin ‘çamur’ attığı o zavallı belediyeler(!)

Dedikodu bu ya; özellikle yerel yönetimler, belediyeler rantın merkezi haline gelmiş-ler-miş-miş(!)

Yetkileri artırılan başkanlar meclisi önemsemeyen gücün merkezi olmuşlar-mış(!)

Seçimler öncesinde yapılan pazarlıklar. İşporta tablalarına kadar verilen sözler. Sokaklardaki değnekçiler, araç park mafyaları, büfeler, imar afları, yeşil alanların konuta, konut alanlarının ticari alana çevrilmesi verilen oylar karşılığında çok kolayca elde edilen rantlar oluyor-muş!

Kentler, modern kent olmaktan çok kırmızı tuğladan kaba saba kasabalara dönüşmüş. Planlı kentleşme olanağı ortadan tamamen olmasa da kısmen kalkmış-mış

Bir sonraki seçimi düşünen siyasetçinin amacı, seçmen gruplarının önderlerini memnun etmek olunca asli görevlerini unutmuşlar-mış.

1980 sonrası zenginleşen siyasetçi, bürokrat ticari yaşama hareketlilik getirmiş, özellikle inşaat sektörüne büyük katkı koy-muş!

Aldığı maaşın çok çok fazlası değerlerde gayrimenkullere sahip olan bu kesimler için müteahhitler her geçen gün daha pahalı ve lüks ‘Rezidans’lar, şekil şekil konutlar yapıyor-muş. Bu lüks yapılar kapanın elinde kalmakta olup oturan kesimi mercek altına aldığımızda her şeyin aşikâr her şeyin daha da net olduğunun farkına varılacak-mış.

Bu maaşla bu saltanat nasıl yaşanıyor diye de hesap soracak bir babayiğide gerek duyulacağını da bilmek gerekiyor-muş.

Her şey rağmen lüks binaların Rezidansların tapu kayıtları ah bir incelense çok şey ortaya çıkacak-mış!

Mirasyedilere sorduğunuz da; “Babadan kalma” derler-miş(!)

Sormazlar mı; “ulan deyyuslar babanıza kimden kaldı?”

***

Sahi ya, sahil boylarına bir bakın ‘kimler oturuyor?’

Maaşlı devlet memuru mu dersiniz, yoksa mütevazı bir maaşla emekli olup ta torunlarına mal mülk bırakan bir bordrolu mevta mı?

Efendim bu saltanat sadece bu ülkenin var olmasıyla değil, bu saltanat insanlığın sömürü mekanizmasını keşfetmesiyle başlamış ve halen süren bir saltanattır.

Lakin o şaşalı etraflarında hokkabazların pervane olduğu hanımlar ve de beyler, aynen diğerleri gibi mezarlarında yalnızlar ve onlar için bu ademoğlu küfür denen şeyi icat etti(!)