Barıştan korkan savaş ister!

Barıştan korkan savaşı körükler, savaş çıkartır. Ancak savaşa ne kendi çocuklarını nede yakınlarından herhangi birini yollar. Savaş çığırtkanları genellikle silik, korkak, sinsi yapıdaki insanlardır!

Şunu hiçbir gazeteci/yazar, sanatçı, dürüst siyasetçi, yaşadığı topraklara duyarlı, insana saygılı her beşer unutmasın; Yaşarken yaşadığın yere bir şeyler yapmak niyetindeysen, “taraflandırılmak, öteki olup yalnız bırakılmaktan korkmamalısın. Hak, hukuk ve adalet diyerek, en geniş biçimiyle insanın yanında olmalı ve böyle bir duruş sergilemelisin”. Unutulmasın ki “Hayat bir oyun değil!”

“Ayrımcılığa uğrayan bir eşcinsel için imza verince” eşcinsel olduğun sanılmaz, korkma!

 “Aydınların hapisten çıkması için ve de demokrasi için uğraşırsan”, Ergenekon davasında yargılanan gerçek suçlularla beraber anılmasın, ürkme!

“Terör mağduru çocuklar için savaşırsan” Kürtçülük propagandası olur gibi komplo teorileri üretenlerin var olacağını düşün, ama hışmından korkma ki senin iyi bir Gazeteci/yazar, sanatçı, dürüst siyasetçi olduğunun farkında olunsun.

“Barış için etkinliklere katılırsan” teröre destek vermiş olmazsın, hiç çekinme.

Barış kelimesi genel anlamda düşmanlığın olmaması anlamında kabul görülür. Başka bir anlatımla kötülükten, kavgadan, savaşlardan kurtuluş, uyum, birlik, bütünlük, sükûnet, sessizlik, huzur içinde yaşamak olarak da tanımlanabilir.

Barış halk arasında “aramıza hoş geldiniz veya hoş bulduk” olarak da karşılanabilir.

Barış kelimesi duygusal bir durum içinde kullanılabilir.

Güzel bir sabaha huzur içinde uyanmak gelecek haberlerin endişesini hiçbir zaman taşımamaktır barış.

Savaşın yıkıcılığını, acılarını, bilmeyenlere “anlatmaktır, anlamaktır ” barış, unutulurken hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Ölüme, kandan beslenenlere direnmektir barış.

Ne kadar “demokrasi” varsa o kadar barış vardır. Barış, “demokrasinin” ikiz kardeşidir. Hak, hukuk, adalet yaşarsa, barış içinde yaşar, barış içinde büyür ve ancak barışla gelişir, yeşerir, serpilir.

Başta “benden olmayan” ötekidir olmak üzere var olan bütün ayrımcılıkları dışlamak, farklılıkların zenginlik olduğunu ayırdına varabilme ayrıcalığıdır barış.

Nerde nasıl olursa olsun, yaşam söz konusu olduğunda cesaretle sesini yükseltmek, sırt sırta verip dayanışma göstermektir, barış!

Bir gün değil, her gün hiç bitmeyen bir özen, bilgi, emek, yaratıcılık ister barış!

Barış, dünyanın tüm renklerinin buluştuğu insanlığın ortak paydasıdır.

Barış gökkuşağıdır. Grileşirse yaşamaz!

Günün Sözü; Demokrasi hastaysa daha fazla demokrasiyle tedavi edeceksin…

Arşivden seçmeler