AKP’nin 15 yıllık ‘hak ihlalleri’ kitap olarak basıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Franz Kafka’nın Dava romanındaki karanlık ortam” dediği 15 yıllık AKP iktidarı dönemindeki hak ihlallerini bir kitapçık haline getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezin Tanrıkulu, AKP iktidarında geçen 2002-2017 yılları arasındaki 15 yılda yaşanan insan hakkı ihlallerini kitapçık haline getirdi.

70 sayfalık bir kitapçık haline getirilen ve “2002-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE İNSAN HAKKI İHLALLERİ-AKP İktidarının Hak ihlalleri enkazı” başlıklı raporda şüpheli asker ölümlerinden OHAL dönemi uygulamalarına kadar binlerce hak ihlali ayrıntılı şekilde yer alıyor.

“AKP iktidarında en sık rastlanan bir başka olgu ise ‘cezasızlık’tır. İhlallerle birlikte en geniş biçimde hayata geçirilen cezasızlık, adalet ve hakikate erişmeyi imkânsızlaştırmakta, hak-hukuk mücadelesini içinden çıkılmaz kılmakta, insan haklarını uygulanamaz bir hale sokmaktadır. Öyle ki bugün ülkemizde “Hukuk-Yargı”nın getirildiği durum Franz Kafka’nın Dava romanındaki karanlık ortamı andırmaktadır.” diyen Tanrıkulu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara geldiği günden bu yana insan hakları ve demokrasi kavramları gittikçe “kırılgan” bir hale getirilmiştir. Oysa insan hakları ve demokrasi, çağdaş, demokratik bir ülkede, adil, eşitlikçi ve etik bir yönetim anlayışının hâkim olduğu bir ortamda en çok savunulması ve her daim güçlü tutulması, eksiksiz uygulanması gereken ilke ve kuralları kapsamaktadır.

Ne acıdır ki, Türkiye’de gelinen son aşamada en temel hak olan ve diğer hakların talep edilebilir olma koşulunu sağlayan yaşam hakkı bile yaygın biçimde ihlal edilen ve AKP siyasal iktidarına en çok hatırlatılması ihtiyaç duyulan hak halini almıştır.

Binlerce kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği, binlercesinin işkenceye uğradığı ve insanların sokaklarda “ADALET” diye haykırdığı bu yıllarda AKP, kendini halka hesap verme zorunluluğundan azade tutmakta, en basit eleştirilere dahi hakları ve hak arayanları hiçe sayarak karşılık vermektedir. Böylesi bir ortamda, kişi güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, adalete erişim ve hakikati bilme hakkı gibi hak ve özgürlükler ise yok sayılmaktadır.

Sonuç olarak, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal dönemi ile birlikte ülkemiz, insan hakları ihlallerini, uygulamaları tartışmak bir yana insan hakları kavramından bile bahsedilemez bir noktaya sürüklenmiştir.

AKP iktidarında en sık rastlanan bir başka olgu ise ‘cezasızlık’tır. İhlallerle birlikte en geniş biçimde hayata geçirilen cezasızlık, adalet ve hakikate erişmeyi imkânsızlaştırmakta, hak-hukuk mücadelesini içinden çıkılmaz kılmakta, insan haklarını uygulanamaz bir hale sokmaktadır. Öyle ki bugün ülkemizde “Hukuk-Yargı”nın getirildiği durum Franz Kafka’nın Dava romanındaki karanlık ortamı andırmaktadır.

AKP iktidarı döneminde, temel insan hakları alanlarında yaşanan ihlalleri genel hatlarıyla ortaya dökmeyi amaçlayan bu çalışma, demokrasi ve insan hakları bakımından içinde bulunduğumuz durumun vahametini göstermektedir.

İktidarın yaşamın her alanında yaratmaya çalıştığı korku atmosferine karşı tek çözüm demokrasiyi, barışı, kardeşliği ve adaleti savunmaktır.

Bizler, demokrasiyi, hakları ve adaleti yok sayan, zalimliğe varan bir yönetim anlayışının önünde sonunda hesap vereceğini biliyoruz. Demokrasi ve insan hakları mücadelemizi bunun bilinciyle yılmadan ve vazgeçmeksizin sürdürmeye devam edeceğiz.

Yeni Soluk

Köşe İsmi

Önceki Haber

Yarkadaş: CHP Meclis ve belediye başkanlıkları listelerinde eş - dost kriterini uyguladı