Orta direk Şaban yok artık!

Yazıma hafızımıza tazelemek için, gelir adaleti nasıl tespit edildiğini açıklayarak başlamak istedim. Gelir dağılımı araştırılırken, kişisel gelir dağılımı analizi ve fonksiyonel gelir dağılımı analizi olarak yapılır. Kişisel gelir analiz, bir ülkenin ekonomisinde yaratılan gelirin o ekonomideki bireyler arasında ne şekilde dağıldığını ortaya koyan analiz yöntemidir. Fonksiyonel gelir dağılımı analizi ise; rant, faiz, ücret ve kar

Yeni Soluk
YUKARI