• Yeni Soluk
  • Yeni Soluk

TBMM’yi işlevsiz hale getiren Anayasa değişikliği teklifi AKP ve MHP’li vekillerin oyuyla kabul edildi.

Teklif 343 oy ile kabul edildi.

İşte 5. madde:

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”Yeni Soluk
YUKARI
Assign a menu in the Left Menu options.