• Yeni Soluk
  • Yeni Soluk
  • Yeni Soluk
  • Yeni Soluk

Anayasaya değişikliğinin TBMM’yi etkisiz hale getiren 5. maddesi, gece yarısı apar topar geçirilmeye çalışılırken CHP’li milletvekilleri duruma el koydu.

CHP’li vekiller, milletin kürsüsüne millet adına sahip çıktı. Direniş CHP Manisa milletvekili Özgür Özel’in konuşmasını takiben başladı.

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu “Başka çaremiz yoktu… Millet uyurken TBMM’yi ilga etmeye kalktılar… Sayımız az… Yüreğimiz çok…” yorumunda bulundu.

CHP milletvekili Ali Şeker, CHP’li vekillerin direnişini sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.

İşte 5. madde:

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”Yeni Soluk
YUKARI