Ayten Turan

Kalemin Gölgesi

aytenturan@yenisoluk.com

Bazı yazılar vardır, yazarken insanın yüreği titrer.
Din, Mezhep gibi…
Bu tür yazılar insanı çok etkiler.
Özellikle de itilen, yakılan, katledilen ve hep haksızlığa uğrayan bir mezhep’e mensup biri olarak yazarken.
Her zaman dediğim gibi Alevilik bir hoşgörü anlayış mezhep’i bu böyleyken, neden hep yakılan, yok edilmek istenen, İslamiyet’in dışında farklı bir Dinmiş gibi gösterilen Alevi yolu oluyor?
Acaba, bizler mi kendimizi ifade edemiyoruz, ifade etmek mi istemiyoruz?
Ben yapılan ibadetin kul ve Hak arasında kalmasından yana düşünen biri olarak, birilerine kendimi anlatmak zorunda hiç hissetmedim.
Çünkü Alevilik bana göre, Allah yoluna gönül vermektir, Cehennem’e gideceğim korkusuyla ibadet etmek, değil Hak yolunda, Allah aşkıyla yürümektir.
Alevilikte, Hak yolu dediğimiz, 4 Kapı, 40 Makam anlayışıyla oluştuğunu bilmektir.
Nedir, bu 4 Kapı, 40 Makam?
ŞERİAT KAPISI…
Doğru inanç, doğru yaşam tarzıdır.
TARİKAT KAPISI…
Tarikata hizmet etmek, Aleviliğin kurallarına özen göstermektir.
MARİFET KAPISI…
Nevi kendisi için kuralları aşıp, başkaları içinde bir şeyler yapabilmektir, fedakâr olabilmektir.
HAKİKAT KAPISI…
Bütün Dünyevi kavgaları aşıp, Hakla arandaki sırra nail olması demektir.
40 Makama da bu 4 Kapıdan geçiliyor, bunları da size kalemimim yettiğince, yazmak istiyorum.
Nedir 4o Makam?
ŞERİAT KAPISININ, MAKAMLARI.:
1. iman etmek,
2. ilim öğrenmek,
3. ibadet etmek,
4. Haramdan uzaklaşmak,
5. Ailesine faydalı olmak,
6. Çevreye zarar vermemek,
7. Peygamberin emirlerine uymak,
8. Şefkatli olmak,
9. Temiz olmak,
10.Yaramaz işlerden sakınmak.

TARİKAT KAPISININ, MAKAMLARI:
1. Tövbe etmek,
2. Mürşidin örgütlerine uymak,
3. Temiz giyinmek,
4. İyilik yolunda savaşmak,
5. Hizmet etmeyi sevmek,
6. Haksızlıktan korkmak,
7. Ümitsizliğe düşmemek,
8. İbret almak,
9. Nimet dağıtmak,
10.Özünü fakir görmek.
MARİFET KAPISININ, MAKAMLARI:
1. Edepli olmak,
2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
3. Perhizkarlık,
4. Sabır ve kanaat,
5. Haya,
6. Cömertlik,
7. İlim,
8. Hoşgörü,
9. Özünü bilmek,
10.Ariflik.
HAKİKAT KAPISININ, MAKAMLARI:
1. Alçak gönüllü olmak,
2. Kimsenin ayıbını görmemek,
3. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
4. Allah’ın her yarattığını sevmek,
5. Tüm insanları bir görmek,
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
7. Gerçeği gizlememek,
8. Manayı bilmek,
9. Tanrısal sırrı öğrenmek,
10.Tanrısal varlığa ulaşmak.
Dikkat ettiniz mi 4 Kapı, 40 Makam aslında sadece insan olmaktan ibaret bir şey, insan olarak Rabbin bize verdiği güzellikleri İnsanlıktan çıkmadan kullanmaktan öte bir şey değil.
İnsan olmak, Allah bizleri insan suretiyle Dünya’ya getirirken neden bizler insan olarak kalamıyoruz, yukarda ki 4 Kapı 40 Makamda ki özellikleri gün ve gün kaybediyoruz?
Özellikle son günlerde yaşatılan dayatılan Din olgusu ve hep karşımıza çıkan sanki tek inanç yapısı insanları ne düşündüğü önemsenmeden eğitimin içine kadar sokulan dayatmalar hepimizin canını yeteri kadar sıkıyor.
Diğer taraftan kendi içimizde Alevi yolunun hoşgörü yolu olduğunu unutarak, canı cana kıydıran zihniyete ne demeli?
Evet, kendi aramızda Alevi kimliği altındaki bölünmeler, bu bölünmeler içinde yanan canlar.
Can nasıl yanar bilir misiniz?
Pir Sultanın dediği gibi…
( Düşmanın taşından, dostun gülü daha çok canımı yaktı )
İşte şu dönemlerde bizimde düşmana hacet olmadan dostun gülü canımızı yakıyor.
Bir kendimize gelelim, Allah insanlara öyle güzel yollar gösteriyor ki, can olmak varken, dost olmak varken, bu kin bu fesatlık insanı gün ve gün yok edeceğini unutmayın.
Şöyle bir dönüp bakmak gerekli yaşadığımız hayata, başta da söylediğim gibi Alevi olarak yeteri kadar öteleniyor canımız tenimiz yakılıyor, bu böyleyken birlik ve beraberlik adına can cana cemal cemala olmak varken kendi içimizde yok edilmek, akla fikre sığan bir şey olamaz.
Muharrem ayının içine girerken, yasımızı acımızı tekrar tekrar yaşarken, ne olur gelin canlar bir olalım diri olalım, can cana birbirimizi bölmek yerine birleşip ömür olalım.
Hak Muhammed Ali yoluna kinimizi nefretimizi artık yok sayalım. Gelin canlar bir olalım Hak yolunda diri olalım.

Yeni Soluk
YUKARI