• Yeni Soluk
 • Yeni Soluk

Türkiye’de en uzun soluklu eğitimlerine devam eden Fraud Audit Corporation- FAC 11 Mart’ta başlayıp 72 saat 5 hafta olarak Trakya Edirne’de Temel Düzey İç Denetim Eğitimine başlıyor.

Fraud Audit Corporation- FAC ortaklarından olan Trakya Bölge Müdürü Vildan Yılmaz, süreci aşama aşama anlattı.

 vildan yılmaz

FAC Trakya Bölge Müdürü Vildan Yılmaz

İşte Edirne’de düzenlenecek Temel Düzey İç Denetim Eğitiminin aşamaları:

EĞİTİMİN AMACI:

Geçmişten günümüze Türkiye’de iç denetimin gelişimini ve geleceğini etkileyen gelişmeleri değerlendirdiğimizde; işletmelerimiz ve profesyonel yöneticilerimiz açısından yönetilmesi gereken fırsatlar ya da tehditler bulunduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği müzakere süreci, SPK düzenlemeleri, yeni bankacılık kanunu, BDDK düzenlemeleri ve yeni Türk Ticaret Kanunu ile;kurumsal yönetim ve iç denetimin gerek özel sektör gerekse kamu alanında önem kazandığı görülmektedir. Ayrıca, Uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi görmekte olan ülkemiz açısından; Türk Ticaret Kanunumuzun öngördüğü kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum süreci, uluslararası iş birliği fırsatları ve Basel II düzenlemeleri işletmelerin kurumsallaşması ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de mevcut işletmelerin ağırlıklı olarak kurumsallaşmamış aile şirketi yapısında ve KOBİ ölçeğinde kuruluşlardan oluştuğu gerçeği dikkate alındığında; işletmelerinde iç kontrol sisteminin kurulması ve işlerlik kazandırılması konusunda işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve profesyonel yöneticiler yasal olarak sorumlu tutulmuş olup; iç kontrol sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunu sağlayabilmek için ise iç denetim faaliyetinden yararlanmaları ve iç denetimi etkin kılmaları gerekmektedir. İç denetim, kurumların mevcut durumlarını gözlemlemek, hedeenen amaca ulaşmada eksiklikleri ve aksayan süreçleri ortaya çıkararak düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirmek amacını güder. Denetimler, kurumların risk yönetim etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik daha sistematik yaklaşımlar getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Buna bağlı olarak şirket ve kurum yönetiminde artan sorumlulukların gerekliliklerinin yanı sıra uluslararası piyasada rekabet, büyüme ve kurumsal yönetim kalitesinin sürdürülebilirliği için iç denetim faaliyetine ve konusunda yetkin iç denetim uzmanlarına ihtiyacın hızla arttığı bir dönemdeyiz. İşte bu nedenlerle hem akademik hem de uygulama bilgisini temel alan ve İç Denetim Uzmanlığı Sertifakasyon sınavlarına hazırlayan bir eğitim programı amaçlanmıştır.

Eğitim Programının Fayda ve Temel Amaçları

Eğitimin amacı katılımcılara iç denetim kavramı, ilişkili konular, iç denetçilik kariyeri ve uluslararası iç denetim standartları ile ilgili bilgi vermek ve iç denetim mesleğini tüm boyutları ile ele almaktır. Uluslararası Standartlarda Bir iç Denetim Süreci için Gerekliliklerin Ele Alınacağı ve Uygulama örneklerine Yer verileceği Eğitim Programı ile Katılımcıların,

 • Şirketlerin İç Denetçi gereksinimlerini karşılamak üzere uzmanlaşmalarının sağlanması,
 • Uluslararası iç denetim teknikleri ve yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgi ve yetkinlik kazandırılması amaçlandırılmıştır.

Kimler Katılmalı?

İç denetçi olmak için belirli bir fakülte ve ya bölümden mezun olma mecburiyeti yoktur. Çalışılan kurumun sektörüne göre denetim alanları değişmektedir. İç Denetim alanında uzmanlaşmak isteyen:

 • İİB (İktisadî ve İdarî Bilimler ) Fakülteleri,

İşletme ve İktisat Fakülteleri, Hukuk Fakülteleriveya Mühendislik Fakülteleri mezunları ve öğrencileri,

 • Yüksek Lisans öğrencileri,
 • Mali Müşavirler ve Stajyerler,
 • Bankacılar,
 • Yöneticiler,

TEMEL DÜZEY İÇ DENETİM EĞİTİM PROGRAMI

A-) BİRİNCİ KISIM 1- KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME(CSA) -CSA Temelleri  -CSA Programında değişik seçeneklerin kullanılması (hedef esaslı risk esaslı, kontrol esaslı, Süreç esaslı format) Destekleyici seçenekler -Dolandırıcılık farkındalığı  -Kanıtların niteliği -Stratejik hedeer ve kurumsal performans -Veri toplama onaylama teknikleri -Risk tanımlama ve değerleme -İş Hedeeri / Organizasyonel Performans  -Risk Belirleme ve Değerlendirme  -Kontrol Kuramı ve Uygulaması  -Kurumsal yönetim , kontrol teorisi ve modeller -Düzenli ve düzensiz kontroller -Kontrol belgeleme teknikleri -İç kontrol sisteminin etkinliğ

2- STANDARTLAR –

Denetim standartlarının rolü  -İntosai denetim standartları  -IFAC standartları

3-ULUSLARARASI İÇ D ENETİM STANDARTLARI

Uyulması zorunlu olanlar

İç denetimin tanımı,

Etik kurallar

Uluslararası iç denetim standartları

Uyulması şiddetle tavsiye edilenler

Uygulama önerileri

Uygulama rehberleri

Pozisyon belgeleri

4-DENETİM HİZMETLERİNİN SUNULMASI SÜRECİ

Denetim Görevlerinin Yönetilmesi -Denetim Görevlerinin Planlanması -Risk ve Kontrol Değerlendirmeleri -Denetim Görevinin Yürütülmesi -Denetim Sonuçlarının Paylaşılması -Denetim Sonuçlarının İzlenmesi

B-) İKİNCİ KISIM 1-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ(BT)DENETİMİNDE TEMEL PRENSİPLER.

Uygulama Alanları – Bilgi Teknolojileri (BT) Yetkinlik Modeli. a-) Teknik yetkinlikler. b-) Teknik olmayan yetkinlikler. 2- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BT) DENETİM METODOLOJİSİ. – Kontrollerin ilişkilendirilmesi. a-) BT Kurum seviyesi kontrolleri. b-) Otomatik kontroller. c-) Uygulama kontrolleri. d-) Bağımlı Manüel kontroller. e-) Genel kontroller. f-) Büyük resim. – Planlama a-) Denetimin hedeeri ve ortam. b-) Açılış toplantısı. c-) Organizasyon ve üçüncü taraf hizmetleri. d-) Bilgi Teknolojileri(BT) Envanteri. e-) Risklerin değerlendirilmesi. – Saha Çalışması a-) Kontrollerin değerlendirilmesi v e anahtar kontroller. b-) Genel kontrollerin değerlendirilmesi c-) Uygulama kontrollerinin değerlendirilmesi. d-) Alt yapı ve bulguların değerlendirilmesi. – Raporlama ve İzleme a-) Denetim Raporunun hazırlanması ve sunumu. b-) Denetim sonuçlarının izlenmesi – Kalite Güvence a-)Sunuş

C-) ÜÇÜNCÜ KISIM 1-)

ADLİ MUHASEBE DENETİMİNİN UZMANLIĞI – Belgede Sahtecilik. – Sorgulama Teknikleri – Suiistimal Denetimi – Küme Çalışması

D-) DÖRDÜNCÜ KISIM 1-)

DENETİMDE ADLİ SÜREÇLER HAKKINDA –

Tüm Denetim işlemlerinde karşılaşılan adli süreçler – Süreçlerdeki Kanıtların Hukuksallığı – Kanıtların Adli Muhasebe uzmanlığı ile örtüştüğü noktalar.

Etiketler: , , ,


“Fraud Audit Corporation-FAC, Trakya’da İç Denetçi Yetiştiriyor…” için 2 Yorum

 1. Abdullah yildiz dediki : Cevapla

  Eğitim ücretli mi?Ne kadar dır?

 2. ŞENER ALGÜL dediki : Cevapla

  Eğitim ücretli midir ? Ücreti ne kadardır? Selamlar,saygılar.

Yeni Soluk
YUKARI
Assign a menu in the Left Menu options.