Devlet bir yılda 13 bin 558 araç kiraladı

Bakan Ağbal, “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan veri girişleri esas alındığında toplam 13.558 adet hizmet satın alımı suretiyle taşıt kiralaması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu taşıtların 9.552 adeti genel bütçe, 3.877 adeti özel bütçe ve 129 adeti de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralanmıştır” dedi. ​

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarındaki makam aracı ve resmi araç saltanatına dikkat çekmek amacıyla, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a soru önergesi yöneltti.

Ömer Fethi Gürer, önergesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında toplamda ne kadar makam aracı ve ne kadar hizmet aracı bulunmaktadır? Bunlar hangi marka araçlardır?”, “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa tahsis edilen araç sayısı kaçtır?”, “Son beş yılda hangi marka araçlardan kaç adet satın alınmıştır?”, “Toplam ödenen tutar nedir? 2018 yılında yeni araç alımı yapılacak mıdır?”, “Kamu kurum ve kuruluşlarında kiralık olarak kullanılan araç sayısı nedir?”, “Toplamda ne kadar kiralama ücreti ödenmektedir?”, “Kamu kurum ve kuruluşlarında makam şoförü olarak görev yapan kadrolu personel sayısı kaçtır?” şeklindeki sorulara yanıt verilmesini istedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kamu kurumları hizmet alımı suretiyle taşıt ihtiyaçlarının 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”e göre karşılandığını belirtti.

Bakan Ağbal, “Bu çerçevede, 14/11/2017 tarihi itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan veri girişleri esas alındığında toplam 13.558 adet hizmet satın alımı suretiyle taşıt kiralaması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu taşıtların 9.552 adeti genel bütçe, 3.877 adeti özel bütçe ve 129 adeti de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralanmıştır” dedi. ​Yeni Soluk
YUKARI