• Yeni Soluk
  • Yeni Soluk
  • Yeni Soluk
  • Yeni Soluk

Hasan Hınıslı

Tükenmez Kalem

hasanhinisli@gmail.com

Seçme yazılar

Delegenin sözlük tanımı; Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, murahhas, elçi.

Diğer bir tanımı ise; Seçilmiş kişi oluyormuş!

Devlet, parti, sendika, spor kulübü vb kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse.

Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

Peki delege nasıl seçilir, kimler ne için onun delege olmasını sağlar, delege olduktan sonra asli görevi nedir?

Delegenin görevlerini de unutmamak gerek ne yapar bu delege?

Efendim hepimizin gönlünde bir siyasi parti veya bir siyasi görüş var olabilir. Lakin gönül verdiğimiz siyasi partinin genellikle iyi yönetilmediğini düşünür üye olmayız. Olanlarımızı ise oraya uyum sağlamıştır. Üye olup ta yanlışı doğruyla veya gidişatı değiştirmek isteyenlerimize ise bazı atasözleri ile yanıt verilir.

Mesela “Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin” gibi!

Malum siyasi partiler yasası tüm partilere sanki ortak tüzük hazırlamak istiyormuş gibi veya derinlerden birleri tarafından ülkedeki malum statükoyu koruma görevi verilmişçesine, bütün partilerin üç aşağı beş yukarı tüzükleri bir birlerine çok benzerler.

Siyasi partiler yasasını ise; siyasi partilerden çok 12 Eylül anayasası ile belirlenmiştir. Lakin ülkemiz parlamentosu bu yasayı bir türlü değiştirmek istemez. Çünkü işine gelmez.
Mevcut siyasi partiler yasası değişmeden hiç bir partide asla köklü değişiklikler olmayacaktır. Ancak ki nispi nicel açılımlar olabilir.

Bu siyasi partiler yasasının en büyük özelliği ise üyeyi delege ile kontrol altında tutarak, sözüm ona demokrasi adına katılımcılığın sağlanması için, delege ağalığının yasallaştırılmasına fırsat tanımasıdır!

Oy kullanmak için sandığa gittiğinizde, nasıl ki oyunuzun rengine karışmak bir suç ise, üyeye karışan üyeyi zorlayan delege ağasınınki aksine yasallaştırılmıştır(!)

İşin garibi yukarıdaki delege ağaları, ‘güçlü yönetim’ aşağıdaki delege ağalığı, ‘zayıf yönetim’ ister.

Yukarıdaki delege ağaları, aşağıdaki delege ağalarının kendilerine ‘itaat etmesi’ için ‘güçsüz, silik, zayıf ve itaatkâr’ olmasını isterken, kendi delege ağalıklarının ise ‘sağlam yıkılmaz kaleler’ olmasına özen gösterirler.

Mahalleden genel merkezlere kadar olan delege etapları “alt, orta ve üst” delege ağalığı olmak üzere 3 aşamada olur.

Bunlar sırasıyla; mahalle delegesi, İl delegesi ve Kurultay delegesidir.
Mahalle delege “ağaları” park, bahçe, büfe peşinde koşar.

İl delege “ağaları” Belediye Meclis üyeliğinin daim adayıdır.

Kurultay delege “ağaları” ise ilk talepleri PM olup, sırasıyla, ilçe başkanlığı belediye başkanlığı ve bilumum ön sıralardan Belediye Meclis üyeliği ister. Çünkü ön sıralar aynı zamanda Büyükşehir Belediyesini yönetir.

Mahalle delege ağası, borusunu öttürmek için ‘güçsüz ilçe başkanı ve ilçe yönetimi ile güçsüz il delegasyonu’ ister.

İl delege ağası, ‘güçsüz il başkanı il yönetimi ve zayıf kurultay delegasyonu’ ister.

Kurultay delege ağası, ise içinde kendisinin olduğu ‘güçlü yönetim ve kendisi daha öne çıkması için silik delegasyon’ isterler.

Kısacası her delege ağasının gönlünde yatan ‘zayıf, silik, başarısız yönetim ve delegasyon’ vardır. Çünkü etrafı ne kadar ‘silik meziyetsiz’ kişilerle dolarsa, kendisi o kadar öne çıkar.

Doğal olarak, malum parti güçsüz silik ve yeteneksiz olup siyasi partiler tarihinin çöplüğünde yerini alır. İsteyen arkasına şöyle bir baksın siyaset çöplüğünde ne kadarda çok parti var görecektir.

“Demek ki delege ‘üyeyi pasifize etmenin teknik bir kurnazlığıdır.’ Delege sistemi üyeyi hiç etmektir. Delegeliği savunmak üyeye saygısızlıktır. Delegelik derhal kaldırılarak partiler aşağıdan yukarı tüm yöneticileri üyeler seçmelidir.

Böyle bir seçime gerekçe olarak “aman efendim bunca üyeyle nasıl seçim yaparız” diyorlar. Bizde diyoruz ki 48 milyon insanla sabah 8den akşam 5e kadar 9 saatte nasıl seçim yapılabiliniyorsa 2 milyon üyeli bir partide bunu rahatlıkla yapar”!

Evet, efendim ‘Siyasi Partiler Yasası’ değişmeli. Yoksa “Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin” bu ülke halkının en önemli atasözü olmaya devam edecektir.

 

 

Yeni Soluk
YUKARI