• Yeni Soluk
 • Yeni Soluk

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, TBMM başkanlığına verdiği iki ayrı soru önergesiyle, yılbaşını gayrımeşru olarak niteleyen Diyanet’in 30 Aralık hutbesini, milli eğitimin yılbaşını yasaklayan yazısını, yaptıkları laiklik çağrısı üzerine hedef gösterilen ve tutuklanan gençleri ve  okullarda yaşanan skandalları meclis gündemine taşıdı.

“Yılbaşı Garımeşrudur” Demek Yaşam Biçimlerine Müdahale Değil midir?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Ortaköy terör saldırısından sonra toplanan Bakanlar Kurulu’nun hemen ardından yaptığı basın toplantısında “Türkiye’de halkımız arasında hayat tarzı farklılıkları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler, meşrepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar.” dediğini hatırlatan Şeker, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptıklarının yaşam biçimine müdahale olup olmadığını sordu.

15 Aralık 2016 tarihinde Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda “yılbaşı kutlamalarına izin verilmemesinin” istendiğini; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Aralık Cuma hutbesinde ise “yılbaşının gayrımeşru ve başka dünyalara ait olarak” niteledirildiğini belirten Milletvekili Şeker, yaşam biçimlerine müdahale eden milli eğitim müdürü ve Diyanet İşleri Başkanı hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

Laikliği Korumak Herkesin Görevi

IŞİD tarafından üstlenilen Ortaköy saldırısından sonra, mahallelerine sahip çıkmak için çeşitli mekanlarda laikliğe sahip çıkacaklarını ifade eden gençlerin önce İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından hedef gösterildiğini, daha sonra da gençlerin tutuklandığını anlatan Şeker, “laikliği savunmak mı, laikliği savunanları tutuklamak mı suçtur” dedi.

Daha önce de olduğu gibi, yılbaşındaki IŞİD saldırısından hemen sonra eğlence mekanlarının çevresinde tekbir getirerek dolaşan kendilerini tebliğci olarak niteleyen kişilerin taciz ve tehdit eylemlerinde bulunduğunu belirten Dr. Ali Şeker, bu eylemlerle ilgili bugüne kadar herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

 

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN YANITLAMASI İSTEMİYLE SORULAN SORULAR

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılbaşı kutlamalarından bir gün önceki Cuma hutbesinde yılbaşı eğlencelerini başka dünyalara ait ve gayrımeşru olarak nitelemesinin gerekçesi nedir?
 • Bu niteleme farklı inançlara sahip ve farklı düşünen vatandaşların yaşam biçimlerine müdahale değil midir?
 • Halen geçerli olan Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeleri arasında yer alan, farklı inançların, kültürlerin yaşam haklarının korunmasının; inanç, din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesi olan laiklik ilkesinin Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla fiili olarak yok sayılması anayasal bir suç değil midir?
 • Bakanlar kurulundan sonra Başbakan Yardımcınızın yaptığı açıklamaları da dikkate alarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu hutbesi için soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?
 • Son üç yılda, alkollü mekan ve eğlence yerlerinin tebliğci denilen değişik cemaatlere mensup kişiler tarafından taciz ve tehdit edildiklerine dair şikayet dilekçesi veya başvurular yapılmış mıdır? Bu şikayetlerle ilgili olarak kaç adet soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmalarda ceza alan olmuş mudur?
 • Halen yürürlükteki anayasaya göre değiştirilemez bir ilke olan Laikliği savunmak mı, laikliği savunanları tutuklamak mı suçtur? Türkiye’de laik demokratik rejim değiş midir? Bu suçlama ve tutuklamaları yapan savcı ve hakimler hakkında bir işlem yaptınız mı?
 • Yapılan terör saldırısından hemen sonra, değiştirilemez anayasa ilkesi olan laikliği savunmak istedikleri için İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından iki Halkevleri Derneği üyesinin hedef gösterildiği, gözaltına alınıp tutuklanmalarına neden olan açıklama ile ilgili bir işlem yaptınız mı?

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ’IN YANITLAMASI İSTENEN SORULAR

 • Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yılbaşı etkinliklerinin yasaklanması ile ilgili ne kadar şikayet gelmiştir? Bu şikayetlerin içeriği nedir?
 • Söz konusu İlçe Milli Eğitim Müdürü değer yargılarını hangi standartlara göre belirlemektedir. Bu referanslar Türkiye’nin başka il ve ilçeleri içinde geçerli midir?
 • Yılbaşı öncesi yapılan hediye alma veya benzeri uygulamaların öğrencileri sevk edeceği olumsuz davranışlar ve uygulamalar ile kast edilen nedir?
 • 2016-2017 yılbaşı kutlamaları çerçevesinde, Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler içerisinde yılbaşı etkinliği düzenlemek isteyen okullar ve öğrenciler oldu mu? Varsa, bu okullar ve/veya öğrenciler hakkında herhangi bir soruşturma veya idari işlem yapıldı mı?
 • Öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini belirli bir kalıba sokmaya yönelik demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerle bağdaşmayan bu davranışlar karşısında herhangi bir soruşturma açılması düşünülmekte midir?
 • 13 Aralık 2016 tarihinde medyaya yansıyan görüntüler ve TBMM gündemine taşımamız nedeniyle o gün açığa alınan öğretmen Aydın Erekmen hakkında açılan soruşturma ne aşamadadır?
 • Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, devletin içine sızan bir cemaat tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan ve tüm vatandaşların karşı çıkmasıyla bastırılan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, bakanlığınıza bağlı ilk ve orta dereceli okullarda açılan köşelerde ve sınıflarda “zafer İslamın” ve “cihad” ifadelerine izin veren idareciler hakkında bir işlem yaptınız mı?


Yeni Soluk
YUKARI
Assign a menu in the Left Menu options.