• Yeni Soluk
  • Yeni Soluk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “TBMM’de görüşülecek olan Anayasa Teklifi ile cumhurbaşkanına yasama, yürütüme ve yargı alanında geniş yetkiler tanındı, bu yetkilerle demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri yok edilecek” dedi.

Budak, “Özel yetkili başkanlık rejimi, olağanüstü hal düzeninin kalıcılaştırılması, sürekli kılınmasıdır. Türkiye’nin ihtiyacı OHAL düzeni değil, hukuk, demokrasi ve huzurdur. İnanıyorum ki, Gazi Meclis, kendisini sıfırlayacak bu rejim değişikliğine geçit vermeyecektir” iddialarında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak,  TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Anayasa Teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada; teklifin Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, hukuk devleti” ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti. Demokrasinin işlemesi için etkin bir denge ve denetim sisteminin bulunması gerektiğini ancak teklifte tam tersine yetkilerin bir kişide toplanmaya çalışıldığını belirten Budak, “Teklif ile taraflı ve partili cumhurbaşkanına yani başkana, yasama, yürütme ve yargı alanında geniş yetkiler veriliyor. Özel yetkili başkan bugün var olan bütün bakanlıkları kapatıp, yenisini kurmada tek yetkili hale gelecek.  Devletin idari yapısını ve yöneticilerini bir kararname ile değiştirebilecek.  Kararname çıkarma yetkisiyle başkan,  TBMM’nin yasama yetkisine sahip olacak. Ayrıca, özel yetkili başkana Meclis’i fesih yetkisi tanınıyor. Bu yetki ile başkan ve meclis seçiminin birlikte yapılması zorunluluğu, yasamayı yürütme emrine sokmanın aracıdır” diye konuştu.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE DENETİM SIFIRLANIYOR

Yargının bağımsız olmadığı bir sistemde adaletin olmayacağını ve kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini vurgulayan Budak, “Yargı bağımsızlığının olmazsa olmaz birinci koşulu, kurumsal açıdan yargının yürütmeden bağımsızlığının sağlanmasıdır. Bu teklifle özel yetkili başkan, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini doğrudan kendisi atayacak, üç üyeyi de kontrolündeki TBMM seçecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinden 6’sını doğrudan kendisi seçecek, 7 üye de başkanın kontrolündeki Meclis’ten seçilecek. Yani üst yargı tamamen başkanın iki dudağı arasında. Böyle bir sistemde yargı nasıl bağımsız olacak. Ayrıca başkan, başkan yardımcıları ve bakanların denetimini neredeyse imkansız hale geliyor. Bugün 55 milletvekilinin imzası ile açılabilen meclis soruşturması için 301 milletvekilinin imzası gerekecek. 55 nerede 301 nerede? Bir yandan sonsuz ve özel yetkiler veriliyor, bir yandan da denetimi imkansız hale getiriliyor” dedi. Budak, şöyle devam etti:

“Teklif özel yetkili, denetimsiz, taraflı ve partili bir cumhurbaşkanı getiriyor. Bunun adı diktatörlüktür. Özel yetkili başkanlık rejimi, olağanüstü hal düzeninin kalıcılaştırılması, sürekli hale getirilmesidir. Egemenliğin fiilen milletten alınıp tek kişiye aktarılması söz konusudur. Türkiye’nin ihtiyacı diktatörlük anayasası veya 15 Temmuz Darbe Anayasası  değil; hukuk, demokrasi ve huzurdur. Bunun da yolu parlamenter sistemin yani TBMM’nin güçlendirilmesi, darbe yasaları ve kurumlarının ortadan kaldırılmasından geçer. İnanıyorum ki; Gazi Meclis kendini sıfırlayacak bu teklife geçit vermeyecektir”.

 Yeni Soluk
YUKARI