• Yeni Soluk
  • Yeni Soluk
  • Yeni Soluk
  • Yeni Soluk

Hasan Hınıslı

Tükenmez Kalem

hasanhinisli@gmail.com

1979 yılıdır, sıkıyönetim yeni gelmiş birkaç gün sonrası gözaltına alınmışım. Şubeden yara bere onca işkence iziyle Alemdağ cezaevine transfer oldum. Orada tanıştığım adı muzaffer olan Devrimci Sol’a ilgi duyan bir arkadaş ile samimi olduk. Bir süre sonra savcıya çıkarttılar, ben çıktım Muzaffer orda kaldı. Sonra hemen peşinden bir daha içeri alındım, aylar yıllar geçti yıl

Makam mevki ve hırsın esiri olmayacaksın, Azmin efendisi olacaksın, Ne kadar çok şey bilirsen bil, Yeni bir şey öğrendikçe hiçbir şey bilmediğini anlayacaksın, Öğrendiklerinle fors yapıp caka satmak yerine, Bilgeliği kabullenip barışı sindireceksin, Kim bilir, Belkide o “barış savaşçısı” sensindir! Evet, yukarıdaki yüce söze bizde bir şeyler katarak özünü değiştirmeden kendimizce geliştirdik kabul edelim. Şunu

Hem Parti lideri, hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı diye kazan kaldırılan, eleştirilerin bini bin para edilen, bu yetmez gibi birde mahkemeye verilen Erdoğan dönüp dese ki; ‘senin partinde kişi hem belediye meclis üyesi, hemde parti yöneticisi’ nasıl bir cevap verilebilinir? Evet, CHP’de çoklu görevlere son verilmeden asla iyiye doğru gidiş olmayacaktır. Hangi göreve seçildiyseniz o görevi

Sol sosyalist ideolojinin örgütlü tarihinden kalma en büyük belası, vebası diyebileceğimiz bulaşıcı hastalıklarından birisidir “sol çocukluk hastalığı”. Söz konusu sol çocukluk hastalığının en belirgin özelliği “sahiplenmedir”,  duygu olarak sahiplenme güdüsüdür. Bir kurum yada partide en sahiplenici, koruyucu, devrimci, ilerici, sağlam kişi odur. Kendisinden başkaları parti veya kuruma zarar verir, lekeler, halel getirir, kötü yola düşürürler,

Kurultaylar partisi olarak nam yapan CHP olağanüstü kurultayı, AKP’nin olağanüstü kurultayını gölgede bıraktı. Neden bu kadar çok kurultay yapılıyor sorusunun cevabı; 91 yıl gibi uzun ve köklü bir tarihinin olması, ikincisi ise; kısmi de olsa biat kültürünü kabul etmeyen bir kesimin partisi olma özelliğindendir. CHP’de olağan veya olağan üstü her kurultay öncesi PM loto oynanılır.

  Ben hep karşıyım, Solcu, Sosyal demokrat, aydın olduğunu iddia eden buna karşın sivri sağ katı ve aşırı milliyetçilik çıkışlarını yapanlara karşıyım. Yardım dernekleri kurup yardıma muhtaç zavallıların hakkıyla lüks içinde yaşayan, topladıkları paralarla siyaset yapan fırsatçılara karşıyım. Diplomasız doktorlara nasıl karşıysam liyakatsiz siyaset yapıp koltuk kapan o koltuğun görevini de eline yüzüne bulaştıranlara karşıyım.

Özellikle AKP iktidar olana dek ülkedeki tüm siyasi görüşlerin sahiplenmesiyle Kemalizm bir çatı gibi altında farklı tonları barındırıyordu. Kemalizmin güçlülüğünden dolayı sonradan oluşan Sağ Kemalistler de bu şemsiyenin altına farklı bir renk olarak girdiler. Mustafa Kemalin milliyetçilik anlayışı kan ve soy itibarıyla Etnik Milliyetçiliği kabullenmeyip Teritoryal Milliyetçilik olduğu iddia edilir, yani vatandaşlık bağıyla kurulan vatan

  Delegenin sözlük tanımı; Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, murahhas, elçi. Diğer bir tanımı ise; Seçilmiş kişi oluyormuş! Devlet, parti, sendika, spor kulübü vb kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse. Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı. Peki delege nasıl seçilir, kimler ne için onun delege olmasını sağlar, delege olduktan

Ekşi sözlüğün bir entry’si koltuk için şöyle demiş; Dünyanın en sapık eşyası ve biz de onu her gün kullanıyoruz farkında olmadan hep kucağa geliyoruz. Toplumsal itibar, ticari getirim olarak dikkat çekmenin ölçütü olmuş koltuk, elit kesime eşrafa dâhil olmak olarak algılayan saplantılı bir tutum içinde olanların kalesidir bu koltuk. Bu koltuk sevdalılarının bazıları maskara olmuştur

Onun koltuğa ilk oturuşu ve sizi de yeni tanıdıysa! Siz onun için bulunmaz bir nimetsiniz. Ne derseniz emir telakki eder, bir dediğinizi iki etmez. Ta ki, sizin gibi veya sizden daha fazla kullanabileceği birini tanıyana kadar. İşte onları tanımaya başladı mı, siz artık değer kaybına uğramaya başlarsınız. O koltuğun ısıttığı bir yerlerinde kurtlar kaynamaya başlamış

Yeni Soluk
YUKARI