Baki Toraman

Ekonominin Nabzı

bakitoraman@yenisoluk.com

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrası, ekonomide oluşacak artçı şokların hem İngiltere’de hem de Avrupa Birliği’nde uzun süre hissedilecek. İngiltere AB’den ayrılınca gümrük ücretleri, kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı gibi konularda uzun ve zorlu bir müzakere döneminin başlangıcı olacaktır. İngiltere’nin AB’den ayrılmayı seçmesiyle ülke vatandaşlarının AB içerisindeki seyahat özgürlüğü de tartışmalı hale gelecek. Birleşmiş

Geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinin açıklamaları faiz artırımına yönelik beklentilerin tahmin ettiğimiz gibi kademeli olarak faiz artırımına gideceğini işaret etti. Ancak, bu mutlaka bir faiz artırımı şeklinde olacak diyemeyiz. Eğer faizi artırırımı olursa, Türkiye gibi dış kaynağa bağımlı ekonomilerde enflasyona neden olur,  GSYH ve kişi başına gelir düşüşü olarak yansır. OECD, dünya ekonomisinin 2016 yılında 2015’ten

Babalar kurar, oğullar yer, torunlar batırır. Belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra ortaya çıkan yöntem ve organizasyon sorunlarının aşılması için bağımsız kişilerden bir yapının oluşturulmasını sağlamak kurumsallaşma olarak adlandırılmaktadır. Kurumsal Yönetim ( corporate governance ) ise ; amaca uygun olarak,  iş  görev tanımı ile yetki ve sorumlulukların belirlenerek devamlılığını belirli kişilere bağlı olmadan sürdürebilmektir.Yönetim faaliyetlerinin yürütülme

‘Nereden buldun’ sorgulamasının kaldırıldığını eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım. Gelir Vergisi Kanunu’nun, 82/2. maddesinin, 9 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 sayılı Kanun’la kaldırılmadan önceki şekline göre: “Bildirilmeyen ve vergisi ödenmeyen bir geliriniz var ise tasarruf edildiği tespit edilip, mal ve haklar, safi irad olarak” tahakkuk ediliyordu. Yani. “Gel bakalım Vatandaş Ali

Yeni TTK, büyük ve orta ölçekli şirketler için pek çok yeni yasal düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Bunların en önemlisi , kurumların hayatının sürdürülebilirliğini sağlayıp, finans sistemini koruyacak bağımsız denetim kavramıdır . Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve notlardaki bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence

Terör;  bilinçli, planlı ve örgütlü olarak siyasi, dini ve ideolojik bir hedefe ulaşmak için devlete, halka, bireylere veya mala karşı yapılan şiddet eylemleridir. Terörün kullandığı şiddet rastgeledir. Genellikle ideoloji ile ilgisi olmayan masum insanlar terör eylemlerinin hedefindedir. Terör örgütleri,  eylemlerle  propagasını yapar. Terör örgütü destekçilerine, üyelerine, terör örgütü karşıtlarına, halka, devlete mesaj verir. Terör örgütleri

Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruf oranları düşük olup, yatırımlar büyük oranda yurtdışı tasarruflarla finanse edilmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için yurtiçi tasarrufların artırılması gerekmektedir. Yurtiçi tasarrufların artırılarak üretken yatırımların artırılması 2014 – 2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planının makroekonomik hedeflerindendir. Söz konusu plana göre, istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik yatırım alanlarına

Cezaevi, psikopatların çoğunun ikinci adresidir. Ancak bazı psikopatlar vardır ki zekâları (!) sayesinde cezaevine hiç uğra­mazlar. Söz konusu kişiler, ya çok akıllı davranırlar ya da yasaları çiğnemeden yakalanmamayı başarırlar! Bu insanlar zekidir ve toplumun kabul ettiği her meslek dalında rüştünü ispatlamış olur­lar… Bunlar, bazen karşımıza sporcu, avukat, doktor, akademisyen, polis şefi, tarikat lide­ri, askeri personel,

2013 yılının 73,87 trilyon dolarlık Dünya Gayri Safi Hasılası”nın 3,7 trilyonluk doları hile yoluyla kaybetti. Bu bize, Dünya’da firmaların her yıl gelirinin %5’ini suiistimal nedeniyle kaybettiğini gösterir. Resmi veri olmadığından elimizde bu oranın takriben % 10’nunu ülkemizde yaşandığını söylemek hayal olmaz. Hile vakası, ,bankacılık, mali hizmetler, devlet ve kamu idaresi, imalât endüstrileri, madencilik, emlakcılık ve

Son 12. yılda borçları kapattık, artık IMF’ye borç veriyoruz ama geleceğimiz ipotek altında. Garson hesap lütfen! 12 yıllık Adisyona bakalım; Son yılda yıllık yatırımlara 44,5 milyar TL’sı bütçe ayırdık ancak dış borç faizine ( günlük 150 milyon TL ) yıllık 55 milyar TL.’sı ödüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ortalama yılbaşına ekonomik büyümemiz  % 5 iken,  Adalet ve

Yeni Soluk
YUKARI