Baki Toraman

Ekonominin Nabzı

bakitoraman@yenisoluk.com

Terör;  bilinçli, planlı ve örgütlü olarak siyasi, dini ve ideolojik bir hedefe ulaşmak için devlete, halka, bireylere veya mala karşı yapılan şiddet eylemleridir. Terörün kullandığı şiddet rastgeledir. Genellikle ideoloji ile ilgisi olmayan masum insanlar terör eylemlerinin hedefindedir. Terör örgütleri,  eylemlerle  propagasını yapar. Terör örgütü destekçilerine, üyelerine, terör örgütü karşıtlarına, halka, devlete mesaj verir. Terör örgütleri

Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruf oranları düşük olup, yatırımlar büyük oranda yurtdışı tasarruflarla finanse edilmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için yurtiçi tasarrufların artırılması gerekmektedir. Yurtiçi tasarrufların artırılarak üretken yatırımların artırılması 2014 – 2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planının makroekonomik hedeflerindendir. Söz konusu plana göre, istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik yatırım alanlarına

Cezaevi, psikopatların çoğunun ikinci adresidir. Ancak bazı psikopatlar vardır ki zekâları (!) sayesinde cezaevine hiç uğra­mazlar. Söz konusu kişiler, ya çok akıllı davranırlar ya da yasaları çiğnemeden yakalanmamayı başarırlar! Bu insanlar zekidir ve toplumun kabul ettiği her meslek dalında rüştünü ispatlamış olur­lar… Bunlar, bazen karşımıza sporcu, avukat, doktor, akademisyen, polis şefi, tarikat lide­ri, askeri personel,

2013 yılının 73,87 trilyon dolarlık Dünya Gayri Safi Hasılası”nın 3,7 trilyonluk doları hile yoluyla kaybetti. Bu bize, Dünya’da firmaların her yıl gelirinin %5’ini suiistimal nedeniyle kaybettiğini gösterir. Resmi veri olmadığından elimizde bu oranın takriben % 10’nunu ülkemizde yaşandığını söylemek hayal olmaz. Hile vakası, ,bankacılık, mali hizmetler, devlet ve kamu idaresi, imalât endüstrileri, madencilik, emlakcılık ve

Son 12. yılda borçları kapattık, artık IMF’ye borç veriyoruz ama geleceğimiz ipotek altında. Garson hesap lütfen! 12 yıllık Adisyona bakalım; Son yılda yıllık yatırımlara 44,5 milyar TL’sı bütçe ayırdık ancak dış borç faizine ( günlük 150 milyon TL ) yıllık 55 milyar TL.’sı ödüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ortalama yılbaşına ekonomik büyümemiz  % 5 iken,  Adalet ve

Yeni Soluk
YUKARI