Baki Toraman

Ekonominin Nabzı

bakitoraman@yenisoluk.com

Dünya’da çocuklarının 600 milyonu yoksul. Yoksulluğun ise dünyadaki dili acımasız. Yoksulluk 600 milyon açlık demektir. Yoksulluk 600 milyon eğitimsizlik demektir. Yoksulluk 600 milyon sağlıksız yaşam demektir. Yoksulluk 600 milyon dünya çocukların yüzde 30’u demektir. Yoksulluk 600 milyon ölüm demektir. Kutu kutu pense… Tüm dünya genelinde büyük sömürü altında, kayıt dışı ve düşük ücretle çalışan çocuk

Uzun bir aradan sonra, Merhaba… Ülke olarak; gündemimizde olan yazımın konusu olan Holllanda’ya dair, sizlere kısacacık bir coğrafya bilgisi vererek yazıma başlamak istedim. Yüz ölçümü 41,578 metrekare olan hollanda’nın %18 i sularla kaplıdır. Yüzde 18’ini çıkardığımızda ise yaklaşık olarak 34,000 kilometre kare alan kalmaktadır. Yüz ölçümü bakımından Türkiyenin en büyük yüzölçümüde sahip olan Konyanın yüz

Yazıma hafızımıza tazelemek için, gelir adaleti nasıl tespit edildiğini açıklayarak başlamak istedim. Gelir dağılımı araştırılırken, kişisel gelir dağılımı analizi ve fonksiyonel gelir dağılımı analizi olarak yapılır. Kişisel gelir analiz, bir ülkenin ekonomisinde yaratılan gelirin o ekonomideki bireyler arasında ne şekilde dağıldığını ortaya koyan analiz yöntemidir. Fonksiyonel gelir dağılımı analizi ise; rant, faiz, ücret ve kar

Not görünümümüzü ‘durağan’ olarak belirlendi. İnişe geçiyoruz kemerlerinizi bağlayın lütfen. 6 Eylül’de yaptığı açıklamayla Türkiye’nin ‘Baa3’ ile ‘yatırım yapılabilir’ seviyede bulunan kredi notunu değiştirmeyen Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak aşağıya çekerek ‘Ba1’ seviyesine düşürdü. Ve ekonomimizi ‘durağan’ olarak belirledi. Taşıma suyla değirmen dönmez mi dediler de 18 gün sonra böyle bir

Dünya’da ve Türkiye’de kimilerine göre bir oyun olan futbol, önlenemez bir yükseliş göstererek milyarlarca insanın tüm yönleri ile dikkatini çekmeyi başarmış ve artık milyar Euro’luk rakamların döndüğü paylaşılması zor bir pasta haline gelmiştir. 1863 yılında İngiliz Futbol Federasyonu ( Football Association ) ‘ın kurulması ve hızlı bir çıkış yakalaması yüksek fiyatlarla yapılan transferleri konu almasıyla,  futbol

Türkiye Cumhuriyeti bu günlere, savaşlarla, darbelerle, muhtıralarla ve ekonomik krizlerle geldi. Darbeler ve muhtıralar ekonomide, düzü ters ederek hep alt üst etmeyi başarmışlardır. 1908, 1960, 1971,1980, 1997, 2007  ve 2016 darbe ve muhtıralar ekonomik  kaynağı hep belirli bir kesimden alıp diğer kesimlere verdiğini ifade edebiliriz. Başka bir deyişle darbeler kaynak, servet ve gelir transferi yaptı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrası, ekonomide oluşacak artçı şokların hem İngiltere’de hem de Avrupa Birliği’nde uzun süre hissedilecek. İngiltere AB’den ayrılınca gümrük ücretleri, kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı gibi konularda uzun ve zorlu bir müzakere döneminin başlangıcı olacaktır. İngiltere’nin AB’den ayrılmayı seçmesiyle ülke vatandaşlarının AB içerisindeki seyahat özgürlüğü de tartışmalı hale gelecek. Birleşmiş

Geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinin açıklamaları faiz artırımına yönelik beklentilerin tahmin ettiğimiz gibi kademeli olarak faiz artırımına gideceğini işaret etti. Ancak, bu mutlaka bir faiz artırımı şeklinde olacak diyemeyiz. Eğer faizi artırırımı olursa, Türkiye gibi dış kaynağa bağımlı ekonomilerde enflasyona neden olur,  GSYH ve kişi başına gelir düşüşü olarak yansır. OECD, dünya ekonomisinin 2016 yılında 2015’ten

Babalar kurar, oğullar yer, torunlar batırır. Belirli bir ölçeğe ulaşıldıktan sonra ortaya çıkan yöntem ve organizasyon sorunlarının aşılması için bağımsız kişilerden bir yapının oluşturulmasını sağlamak kurumsallaşma olarak adlandırılmaktadır. Kurumsal Yönetim ( corporate governance ) ise ; amaca uygun olarak,  iş  görev tanımı ile yetki ve sorumlulukların belirlenerek devamlılığını belirli kişilere bağlı olmadan sürdürebilmektir.Yönetim faaliyetlerinin yürütülme

‘Nereden buldun’ sorgulamasının kaldırıldığını eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım. Gelir Vergisi Kanunu’nun, 82/2. maddesinin, 9 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 sayılı Kanun’la kaldırılmadan önceki şekline göre: “Bildirilmeyen ve vergisi ödenmeyen bir geliriniz var ise tasarruf edildiği tespit edilip, mal ve haklar, safi irad olarak” tahakkuk ediliyordu. Yani. “Gel bakalım Vatandaş Ali

Yeni Soluk
YUKARI